top of page
Hvad er kybernetisk psykoterapi
Kybernetisk psykoterapi
Jeg er uddannet indenfor kybernetisk psykologi og psykoterapi, som er en integrativ metode og teori udviklet af Ole og Lene Vedfelt. Den bygger på en systemisk helhedsfilosofi, et positivt menneskesyn og samler under en metateori de bedste ting fra de største terapiretninger.

Den psykologiske forståelse er baseret på forskning i selvregulerende og selvhelbredende kræfter i personligheden og de helings- og udviklingsmuligheder, der ligger i forholdet mellem mennesker.

Personlighedsmodellen er kybernetisk, hvilket vil sige, at den beskriver menneskets bevidsthed og ubevidsthed som et hensigtsmæssigt og hyperkomplekst netværk med mange niveauer. De overordnede psykiske niveauer er ofte skjult under bevidsthedens overflade, og den kybernetiske psykoterapi anviser veje til at arbejde med dem og udnytte deres potentialer.

Der er fokus på vigtigheden af at kontakte og mærke kroppen, arbejde med drømme og tegneterapi, som en del af det at udvikle sig, lære sine grænser og få et mere positivt syn på én selv.

Læs mere på Vedfelt instituttets hjemmeside eller scroll ned på siden for at læse om de forskellige retninger, den integrerer fra. 

Your vision will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes

- C.G Jung

Hvad er psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi

"Out of your vulnerabilities will come your strength"

 - Sigmund Freud

Psykodynamisk terapi hjælper med at finde mønstre i følelser, tanker og overbevisninger med fokus på at få større indsigt i én selv. Man kommer til at identificere vigtige stykker i det puslespil, der gør én til, den man er. Derpå kan man omarrangere dem på måder, der giver mulighed for at danne en mere funktionel og positiv følelse af én selv.

"Your visions will become clear only when you can look into your own heart."

 - C.G. Jung

Jungiansk terapi

Jungiansk terapi søger at samle de bevidste og ubevidste dele af sindet med henblik på at hjælpe en person med at føle sig afbalanceret og hel. Udover samtale indgår der teknikker, såsom drømmearbejde, arbejde med kreative oplevelser såsom kunst, bevægelse eller musik for at opmuntre til selvudfoldelse og frigøre fantasien. Jungiansk terapi kan hjælpe med depression, angst, sorg, fobier, forhold eller traumer, lavt selvværd eller andre følelsesmæssige problemer. Det er også passende for alle, der ønsker en dybere forståelse af sig selv.

Hvad er Jungiansk terapi
Hvad er eksistentiel terapi

Eksistentiel terapi

"…the purpose of psychotherapy is to set people free."

 - Rollo May

Eksistentiel terapi er baseret på den eksistentielle filosofi. Det er en fænomenologisk terapitilgang, hvilket vil sige, at den er centeret omkring din oplevelse frem for teorier eller diagnoser. Den har fokus på fri vilje, selvbestemmelse og søgen efter mening. Fremgangsmåden understreger din evne til at træffe rationelle valg og til at udvikle dig mod dit maksimale potentiale. 

"Lose your mind and come to your senses."

 - Fritz Perls

Gestalt terapi

Gestaltterapi er en form for psykoterapi, der fokuserer på individets oplevelse i nuet, forholdet mellem terapeut og klient, de miljømæssige og sociale sammenhænge i en persons liv og de selvregulerende tilpasninger, mennesker foretager som følge af deres generelle situation. Der er fokus på proces over indhold, og derfor er vægten lagt på, hvad der bliver gjort, tænkt og følt i øjeblikket, frem for hvad der var, kunne være, eller burde have været. Igennem terapien lærer klienten at blive opmærksom på, hvad han eller hun gør, og det giver mulighed et skift eller forandring.

Hvad er gestalt terapi
Hvordan bruger man drømme i terapi

Drømmearbejde

Drømme kan umiddelbart virke rodet og kaotiske, og i mange af de nyere terapitilgange er de skrevet helt ud af ligningen. De har fået et dårligt ry, men det er ærgerligt, for vi glemmer, at mange af det 20. århundredes største og mest indflydelsesrige pionere inden psykiatrien og psykologien drog meget inspiration fra menneskers drømme og arbejdet hermed. At lære at arbejde og hente indsigt fra vores drømme er meget givende. Det kan hjælpe os med at overvinde vores dårligdomme, fungere som et kompas i vores selvudvikling og give en sjælfuld poetisk dimension til vores liv.

"A picture is worth a thousand words."

 - Ukendt

Dynamisk tegneterapi

Ved inddrage tegning som et terapeutisk værktøj opnår vi en fælles billedlige forståelse for situationer, indre tilstande og følelser. Tegneterapi bliver herved en hjælpe, der stimulerer terapien på en kreativ vis. Man skal ikke være god til at tegne for at drage fordel af tegning som redskab i terapien, tværtimod. Farver, former og tema vil altid indholde både personlige og almene betydninger, som kan bruges til at forstærke og belyse indre processer og tilstande. 

Hvad er tegneterapi
Hvad er meditation

Meditation

Meditation styrker forbindelsen til kroppen, vores evne til at fokusere og virker stress nedsættende. Igennem meditation øver vi evnen til at møde vores indre liv med en mere rummelig og mindre reaktiv holdning således, at vi i mindre grad styres af usunde gamle mønstre og indre konflikt. 

Psykedelisk integration

Det er vigtigt at understrege, at jeg ikke direkte opfordre til eller tilbyder indtagelse af psykedeliske substanser. Jeg tilbyder psykedelisk integrationsterapi, hvor jeg hjælper dig med at forstå og integrere dine psykedeliske oplevelser. Uanset om du har ubearbejdede tidligere oplevelser, du ønsker at arbejde med, eller hvis du uanset hvad har besluttet dig for at udforske psykedelika, tilbyder jeg en tryg og fortrolig ramme til at reflektere og bearbejde disse oplevelser. Gennem min erfaring og støtte hjælper jeg dig med at integrere dine oplevelser på en meningsfuld måde i dit liv og fremme personlig vækst og helbredelse. Kontakt mig i dag for at lære mere om min psykedeliske integrationstjeneste, og hvordan jeg kan støtte dig på din rejse.

Screen Shot 2023-05-10 at 8.56.47 PM.png
bottom of page