top of page
Læs mere om, hvornår terapi er effektivt

Drømmearbejde

"A dream that is not understood remains a mere occurrence; understood it becomes a living experience."

- C.G. Jung

Vores drømme er bemærkelsesværdige kilder til viden, sandhed og visdom. Når vi lærer at forstå deres symbolske poetiske udtryk, giver de os ikke kun et kommentarspor til vores aktuelle livsbegivenheder, de giver også en regressiv kortlægning af, hvordan vores personlighed blev formet, og et prospektivt billede af vores udviklingsmuligheder og potentiale. At lære at arbejde og hente indsigt fra vores drømme er meget givende. Det kan hjælpe os med at overvinde vores dårligdomme, fungere som et kompas i vores selvudvikling og give en sjælfuld poetisk dimension til vores liv.
 

Mens C.G. Jungs hovedfokus var på den kompenserende karakter af vores drømme og de arketypiske processer udtrykt heri, har forskellige terapeutiske retninger fokuseret på andre terapeutiske aspekter, såsom drømme som udtryk for tidlige livserfaringer, drømme som instrumenter til følelsesmæssig frigørelse og drømme som guider mod åbenhed og ansvar, for at nævne nogle få. Selve drømmenes natur har ligeledes været genstand for et uhyrligt antal diskussioner; fra at være censurerede udtryk for vores underliggende rå seksuelle lyster til at være sjælen i dens synlighed.
 

Vores syn på drømmenes natur dikterer de metoder, vi bruger til at arbejde med dem. Men i stedet for polemisk at slås om, hvem der har ret, kan vi tage en integrerende holdning og se de forskellige tilgange til drømmearbejde som forskellige målrettede perspektiver til at se, hvad der i bund og grund er en meget kompleks symbolsk multisensoriel og facetteret udfoldende fortælling, der detaljerer bevægelserne i vores psykologiske helhed.
 

De større terapeutiske skoler i det 20. århundrede har hver især specialiserede metoder til at tune og rette vores bevidsthedstilstand tættere på drømmetilstanden, såsom fri association, afslapning, aktiv fantasi, visualisering og fokusering. Grunden til dette er, at for at vi kan trække på indsigten og drage fordel af drømmeindholdet, skal vi nærme os drømmen på dens præmisser. Det betyder at bruge symbolsk sprog, følt sanseoplevelse og divergerende tænkning frem for at søge logisk og reduktiv forståelse.
 

Efter mere end 100 års forskning i det terapeutiske arbejde med drømme, kan vi nu udnytte de forskellige erfaringer på tværs af skolerne på en integreret måde. Og det er det, jeg gør i min terapi. Med udgangspunkt i en aktuel drøm inddrager jeg forskellige metoder på tværs af psykoterapeutiske modaliteter for, at vi ammen kan tune ind på drømmetilstanden drage indsigt fra den. Undervejs lærer du også, at og skærpe din evne til at opfatte de iboende ubevidste processer i din selvregulerende psyke og forstå det sprog, den kommunikerer med.

bottom of page